Augusztus 25. rendünk főünnepe: rendalapító Atyánknak, Kalazanci Szent Józsefnek mennyei születésnapja, egyben egyházi emléknapja. Templomunkban 2020. augusztus 25-én délután 16 órakor ünnepi szentmisét tartottunk, amelyre elsősorban váci iskolánk tantestületét, de más híveinket is az alábbi meghívóval szeretettel hívtunk. Iskolánk blogján néhány nappal később megjelent egy képes beszámoló a közös ünnepünkről, és ebben olvasható Wettstein József házfőnöknek a szentmisén elmondott prédikációja is.

Meghívó augusztus 25-re

Kalazancius ünnepe a Váci Piarista Templomban 2020